ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τη χωροθέτηση σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που απαλλάσσονται από αδειοδότηση

Ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, αναφορικά με τη χωροθέτηση των απαλλασσόμενων της αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ εντός του αυτού ακινήτου, καθώς και σε όμορα ακίνητα, ως εξής:
Σε κάθε αυτοτελές ακίνητο1 είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός απαλλασσόμενου σταθμού παραγωγής ανά τεχνολογία. Στο ίδιο αυτοτελές ακίνητο είναι δυνατή και η εγκατάσταση από τον ίδιο φορέα2, ενός μόνο σταθμού αυτοπαραγωγής με χρήση είτε ενεργειακού συμψηφισμού είτε εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, οποιασδήποτε τεχνολογίας.
Κατ’ εξαίρεση σε αυτοτελές ακίνητο επί του οποίου λειτουργεί απαλλασσόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός με το παλαιό καθεστώς στήριξης βάσει εγγυημένων τιμών αποζημίωσης, είναι δυνατή η εγκατάσταση από τον ίδιο φορέα ενός ακόμη απαλλασσόμενου φωτοβολταϊκού σταθμού που εντάσσεται στο νέο καθεστώς στήριξης του ν.4414/2016, υπό την προϋπόθεση ότι η αθροιστική ισχύς των δύο σταθμών δεν υπερβαίνει το όριο απαλλαγής από αδειοδότηση.
Είναι δυνατή η εγκατάσταση απαλλασσόμενων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ επί ακινήτων όμορων προς ακίνητα για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήματα σύνδεσης, ανεξαρτήτως του σταδίου υλοποίησής τους, μόνο εφόσον οι φορείς των αντιστοίχων έργων είναι διαφορετικοί3.
Σε κάθε άλλη περίπτωση τα όμορα ακίνητα θα αντιμετωπίζονται ως ενιαίος χώρος εγκατάστασης (επέκταση του αρχικού χώρου), επομένως θα ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω για την εγκατάσταση απαλλασσόμενων σταθμών σε αυτοτελή ακίνητα.

1 Αυτοτελές ακίνητο θεωρείται το γήπεδο για το οποίο προσκομίζεται χωριστός τίτλος ιδιοκτησίας ή αναφέρεται ως τέτοιο στον ίδιο τίτλο και δεν έχει προέλθει από κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του, γενόμενη μετά την ισχύ του ν.3468/2006
2 Ως φορέας νοείται ο έχων την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του ακινήτου
3 Ως διαφορετικοί φορείς νοούνται τα φυσικά πρόσωπα με διαφορετικό ΑΦΜ και τα νομικά πρόσωπα στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων, συμμετέχουν διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Αστρίτσα 1 MW

Αστρίτσα 1 MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 999 kWp. Βρίσκεται στη θέση Αστρίτσα στο δήμο Παλαμά του νομού Καρδίτσας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 και

Δωρ. Κλωνάρη & ΣΙΑ Ε.Ε. 0,5MW

Δωρ. Κλωνάρη & ΣΙΑ Ε.Ε. 0,5MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 499kWp. Bρίσκεται στη θέση Αγκινάρα στο δήμο Πύργου του νομού Ηλείας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το

Ερμής 1 0,5ΜW

Ερμής 1 0,5ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 499 kWp. Bρίσκεται στη θέση Παλιούρια στο δημοτικό διαμέρισμα Πετρανών στο δήμο Κοζάνης του νομού Κοζάνης. Ξεκίνησε τη λειτουργία

Καλάτζη II 0,5MW

Καλάτζη II 0,5MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 499 kWp. Bρίσκεται στη θέση Καλάτζη, στο Δομοκό του νομού Φθιώτιδας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 και παράγει

elΕλληνικά