Εξαίρεση από τη διαδικασία παστερίωσης ζητά η “Βιοενέργεια Σοχου ΟΕ” για μονάδα βιοαερίου

Εξαίρεση της μονάδας βιοαερίου “Βιοενέργεια Σοχου ΟΕ” από τη διαδικασία παστερίωσης ζητά η εταιρεία, ο σύνδεσμος ΣΠΕΒ και ο μελετητής, Kiefer, με επιστολή τους προς την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Πιο αναλυτικά, υποστηρίζουν τα εξής:

Σε απάντηση του από 02/08/2016 με αρ. πρωτ.: 297668/2840 απαντητικού σας εγγράφου και δεδομένου του γεγονότος ότι η υπηρεσία σας είναι αρμόδια για τη χορήγηση Κτηνιατρικών Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας στις μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων στα όρια της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας αιτούμαστε την εξαίρεση της μονάδας βιαοαερίου με τον τίτλο «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΧΟΥ Ο.Ε.» από τη διαδικασία της παστερίωσης και σας παραθέτουμε εναλλακτική μέθοδο επεξεργασίας και διαχείρισης των καταλοίπων διάσπασης παραγόμενου στην εν λόγω μονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Η παρούσα αίτηση και τοποθέτηση βασίζεται στην από 01/12/2016 με αρ.πρωτ. 3891/134991 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Δ/νσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης  και συγκεκριμένα του τμήματος Ζωικών Υποπροϊόντων, με θέμα τη «Διαχείριση παραγόμενης σε κτηνοτροφικές μονάδες και σφαγεία κόπρου, και καταλοίπου διάσπασης, παραγόμενου σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου» και τις νομοθετικές απαιτήσεις των Κανονισμών 1069/2009 και 142/2011 καθώς και την ΥΑ 1420/82031/2015 «Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».   

Δεδομένου ότι στην εν λόγω μονάδα ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται κόπρος, (υλικό κατηγορίας 2) με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1069/2009 και το είδος της επεξεργασίας που προτείνεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 142/2011 μπορεί πέραν της παστερίωσης να χρησιμοποιηθεί εναλλακτική μέθοδος. Με βάση τη γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής της EFSA, η μεσόφιλη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης (διαδικασία που υιοθετεί η μονάδα βιοαερίου με την ονομασία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΧΟΥ Ο.Ε.) δεν εξασφαλίζει σταθερή μείωση των βιολογικών κινδύνων και η διασπορά στο έδαφος κοπριάς που έχει υποστεί επεξεργασία σε μεσόφιλες συνθήκες δεν θεωρείται περισσότερο επικίνδυνη από τη διασπορά της αμεταποίητης κόπρου. Το κατάλοιπο επομένως διάσπασης που παράγεται από τη διαδικασία αναερόβιας χώνευσης σε μονάδα που ακολουθεί μεσόφιλες διαδικασίες, αντιμετωπίζεται ως μη μεταποιημένο υλικό. Συνεπώς, καλούμαστε να περιγράψουμε τρόπο διαχείρισής του, μέσω του οποίου εξαιρείται η μέθοδος παστερίωσης την οποία έχει εισηγηθεί η υπηρεσία σας.  

Με βάση την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 3891/134991 /01-12-2016, που αναφέρθηκε παραπάνω, η διαχείριση – εξυγίανση του καταλοίπου διάσπασης από το βιοαντιδραστήρα στον οποίο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη νωπή κόπρος, μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:

  1. Οδηγώντας το κατάλοιπο διάσπασης σε μηχανικό διαχωριστή στερεών υγρών.

  2. Υποβάλλοντας το στερεό κλάσμα του διαχωρισμού σε μερική επεξεργασία χρησιμοποιώντας θέρμανση ώστε να επιτευχθεί υγρασία 15%.

  3. Οδηγώντας το υγρό κλάσμα σε δεξαμενή αποθήκευσης (lagoon) για διάστημα 4 μηνών.

Ας σημειωθεί ότι η παραπάνω διαχείριση προτείνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής ως διαχείριση των υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους στο έδαφος. Με τον τρόπο αυτό τα υγρά διαχωρισμένα κτηνοτροφικά απόβλητα παραμένουν αποθηκευμένα, υφιστάμενα παράλληλα φυσική αναερόβια χώνευση πριν διατεθούν στον κατάλληλο εδαφικό αποδέκτη ενώ τα στερεά αποθηκεύονται σε κοπροσωρούς.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι η περιγραφόμενη επεξεργασία του καταλοίπου διάσπασης, μια επεξεργασία όμοια με αυτής που προβλέπεται για τη νωπή κοπριά, καλύπτει πλήρως την εξυγίανση του υλικού διάσπασης. Στην παραπάνω επεξεργασία λάβετε υπόψη σας ότι η συγκεκριμένη μονάδα αναερόβιας χώνευσης σε μεσόφιλες συνθήκες ζύμωσης, συγκεκριμένα 40 – 42ο C, έχει υδραυλικό χρόνο παραμονής της πρώτης ύλης τις 45 ημέρες και η ζύμωση γίνεται σε δυο αναερόβιους χωνευτές. Αυτή η διαδικασία θεωρείται ότι παράγει ένα κατάλοιπο διάσπασης το οποίο χαρακτηρίζεται ως μη μεταποιημένο, ένα υλικό όμοιο με τη νωπή κοπριά.  

Με βάση όλα τα παραπάνω παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην έκδοση Κτηνιατρικής Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας μονάδας διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων επ’ ονόματι της εταιρείας μας, για τον Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος  844 kW, στην θέση Περιοχή Αγροκτήματος Σοχού της Δημοτικής Ενότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά, άνευ προ απαιτούμενου προς τούτο, την εξυγίανση της πρώτης ύλης – κοπριάς που θα χρησιμοποιηθεί,  διά της διαδικασίας της παστερίωσης.

Για τη ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΧΟΥ Ο.Ε                                             

Ζερβός Σπυρίδων

Για το Σύνδεσμο Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαερίου (ΣΠΕΒ)

Ο πρόεδρος

Πετρόχειλος Χρήστος

Για το μελετητή KIEFER TEK ΕΠΕ

Δρούγα Μαρία

Γεωπόνος, MSc Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Πηγή: energypress.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

Organometal 40kW

Organometal 40kW Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 40 kWp. Bρίσκεται στη θέση “Ντάμπαση” στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2017. Πρόκειται για σύστημα

Αρχαία Ήλιδα 500kW

Αρχαία Ήλιδα 500kW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 498,96 kWp. Bρίσκεται στη θέση “Σπαρτοκατάραχο” του Δήμου Ήλιδας του Νομού Ηλείας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2018 και παράγει

Υδροηλεκτρικά – Σαμαρίνα 990 kW

Σαμαρίνα 990 kW Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 990 kW. Βρίσκεται στο ρέμα Σαμαρινιώτικο, στη Σαμαρίνα του νομού Γρεβενών. Όνομα Συστήματος Σαμαρίνα 990 kW Χειριστής Αρίνα

Υδροηλεκτρικά – Δέση 999kW

Δέση 999kW Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 999 kW. Βρίσκεται στον ποταμό Βενέτικο, στη θέση Δέση του νομού Γρεβενών. Παρουσίαση κατασκευής έργου: https://vimeo.com/200854062  Όνομα Συστήματος Δέση

Bιοαέριο – Μπισιρίτσας 100 kW

Μπισιρίτσας 100kW Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (100 kWe). Βρίσκεται  δίπλα σε χοιροτροφική μονάδα κοντά στα Σέρβια