Επιλέγουν περισσότερο την αυτοπαραγωγή

Τα στατιστικά στοιχεία τns εφαρμογή net-metering στο πρώτο εξάμηνο.

Περισσότερες από 1.321 αιτήσεις υποβλήθηκαν σε όλη την επικράτεια, από την αρχή του προγράμματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό «net-metering» (Μάιος 2015 – Ιούνιος 2017).

Το 91% αυτών έχουν προχωρήσει στο στάδιο της προσφοράς σύνδεσης ή/και στη σύμβαση σύνδεσης, ενώ 694 συστήματα (52,5% των αιτήσεων) έχουν διασυνδεθεί και βρίσκονται σε λειτουργία. Στα 26,1 MWp ανέρχεται η ισχύς των αιτήσεων του έχουν υποβληθεί, ενώ 9,24 MWp είναι η ισχύς των συστημάτων που έχουν συνδεθεί και αποτελούν το 35,4% της συνολικής ισχύος των αιτήσεων.

Αναλυτικά, για το 2017, ο αριθμός των λειτουργούντων συστημάτων έφτασε τα 139 (115 το 2015 και 440 το 2016), ενώ η ισχύς για το τρέχον έτος έφτασε τα 1.856.06 kWp (έναντι 1.816,26 kWp το 2015). Η μέση ισχύς ανά σύστημα ανήλθε στα 13,42 kWp, ενώ το 2015 ήταν 15,66 kWp και το 2016 12,63 kWp.

Από την ημερομηνία του γίνεται η αίτηση μέχρι την προσφορά σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 28 ημέρες, ενώ από την προσφορά σύνδεσης μέχρι τη σύμβαση σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 39 ημέρες. Τέλος, από τη σύμβαση σύνδεσης ως την ενεργοποίηση απαιτούνται κατά μέσο όρο 103 ημερολογιακές ημέρες.

«Επομένως, από την ημερομηνία που ο επενδυτής θα καταθέσει την αίτησή του, μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματός του, απαιτούνται κατά μέσο όρο περίπου 5,5 μήνες» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΦ.

Στο διασυνδεδεμένο σύστημα οι αιτήσεις έφτασαν τις 902 (έως 8 Ιουνίου 2017), ενώ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά τις 419 (έως 7 Ιουλίου 2017), σύμφωνα μετά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Η ισχύς στην πρώτη κατηγορία ανέρχεται στα 19,6 MWp, ενώ στη δεύτερη στα 6,50 MWp.

Εικονικός συμψηφισμός

To net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος συμψηφισμός διενεργείται σε τριετή βάση.

Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. Αφορά φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης, που συνδέεται στο δίκτυο μέσω της ίδιας παροχής.

Ως εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το φωτοβολταϊκό σταθμό ή βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο αλλά δεν συνδέεται με την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού (δεν συνδέεται ηλεκτρικά).

Σ’ αυτή την περίπτωση, δηλαδή, ο φωτοβολταϊκός σταθμός και η εγκατάσταση κατανάλωσης πρέπει να τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές, και η περίπτωση αφορά φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος εγκαθίσταται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται και οι οποίες συνδέονται στο διασυνδεδεμένο δίκτυο.

Στα μη διασυνδεδεμένο νησιά, ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκαθίσταται στην ίδια περιφερειακή ενότητα και στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται.

Στην ιστοσελίδα του ΣΕΦ υπάρχει επικαιροποιημένος οδηγός για το net-metering και το εικονικό net-metering.

pinakas 1 pinakas 2

 

Πηγή: ΕCOTEC Σεπτέμβριος 2017

 

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENIA ENERGEIAKI KOINOTITA P.E. 4,5ΜW

ENIA ENERGEIAKI KOINOTITA P.E. 4,5ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,5MW. Bρίσκεται στην Βοιωτία και Εύβοια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Ενεργειακές κοινότητες Αγρίνιου 95ΜW   

Ενεργειακές κοινότητες Αγρίνιου 95ΜW    Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχία  , ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020 και σε συνεργασία με τον Αγροτικό

EC NORTHWESTCO 3MW

EC NORTHWESTCO 3MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 3MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

elΕλληνικά