Μηλιάκα 0,5MW

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 499 kWp. Bρίσκεται στη θέση Μηλιάκα στο δήμο Σελλάνων του νομού Καρδίτσας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 και παράγει ετησίως 1450 kWh/kWp.

Όνομα Συστήματος

Μηλιάκα 0,5MW

Χειριστής

 –

Εταιρεία Ενέργειας

ΔΕΔΔΗΕ

Τοποθεσία

Σέλλανα, N.Καρδίτσας

Ανάθεση Έργου

Φεβρουάριος 2013

Λήξη Έργου

4 εβδομάδες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς:

499,2 kWp

Ετήσια παραγωγή/kW:

1,45 MWh/kWp

Αντιστροφείς:

Schneider Electric, τύπου GT500E

Υποσταθμός Μέσης Τάσης:

Schneider Electric

Αριθμός/Είδος πλαισίων:

2080 φωτοβολταϊκά πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου Canadian Solar, τύπου CS6P-240P

Είδος κατασκευής:

Εδάφους

Βάσεις στήριξης:

HILTI

Προσανατολισμός:

Νότιος

elΕλληνικά