Νέα εμπόδια σε επενδύσεις στο βιοαέριο από περιφερειακές αρχές καταγγέλλει ο ΣΠΕΒ

Μετά τις παράλογες απαιτήσεις για τη χορήγηση κτηνιατρικών αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στις μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων που προέβαλε η αρμόδια υπηρεσία για τις συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως είχε αναδείξει πρόσφατα ρεπορτάζ του energypress, ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαερίου καταγγέλλει ένα ακόμα εμπόδιο στην προώθηση των επενδύσεων στον τομέα του βιοαερίου που βάζουν όργανα της περιφερειακής διοίκησης.

Η καταγγελία αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με επιστολή του ΣΠΕΒ προς το ΥΠΕΝ, προβάλει ετεροχρονισμένες αξιώσεις που αποτελούν τροχοπέδη στην υλοποίηση επένδυσης της εταιρείας ΦΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και σταθμού παραγωγής ενέργειας με καύση βιοαερίου 1,5MWe στα Φάρσαλα.

Ενώ το έργο είχε λάβει έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το 2012, στην τελευταία τροποποίησή τους τον Ιούνιο του 2017 έγινε προσθήκη του εξής όρου:

«Όλα τα επιμέρους συστήματα (δεξαμενές αποθήκευσης, αναερόβιοι χωνευτές, αντλίες, σωληνώσεις κτλ.), που εμπλέκονται στην αποθήκευση, τη διακίνηση, την επεξεργασία και, γενικά, τη διαχείριση υλών που βρίσκονται σε υγρή ή υδαρή κατάσταση, επιβάλλεται να παρακολουθούνται και να ελέγχονται συστηματικά, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση τυχόν διαρροών των υλών αυτών προς το περιβάλλον. Όσον αφορά ειδικότερα τις σωληνογραμμές, τους αγωγούς μεταφοράς και κάθε είδους παρεμφερή εξοπλισμό, που εμπλέκονται στη διακίνηση υγρών ή υδαρών υλών (πρώτες ύλες, χωνευμένο υπόλειμμα κτλ.) εντός του γηπέδου εγκατάστασης της δραστηριότητας, επιβάλλεται να είναι τοποθετημένοι υπέργεια, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή και να εντοπίζεται άμεσα κάθε πιθανή διαρροή των υλών αυτών προς το περιβάλλον».

Όπως εξηγεί ο ΣΠΕΒ στην επιστολή του, η απαίτηση που εισάγεται με την προσθήκη αυτή για την τοποθέτηση υπέργειου συστήματος σωληνώσεων, τροποποιεί κατασκευαστικά το έργο και δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία του, ενώ παράλληλα αυξάνει τις πιθανότητες εργατικών και περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Πρόκειται για δε, για απαίτηση που δεν στοιχειοθετείται από την ελληνική νομοθεσία και δεν προβλέπεται ούτε καν για τις βιομηχανίες πετρελαιοειδών!

Σύμφωνα με το ΣΠΕΒ, η απαίτηση εφαρμογής του όρου αυτού καθιστά μη βιώσιμο το έργο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί η επένδυση.

Μάλιστα, σε μια τέτοια περίπτωση, περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων στο περιβάλλον, θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν το οικοσύστημα, με ανεπανόρθωτες συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ουσιαστικά, δηλαδή, όχι μόνο δεν προλαμβάνονται περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως πιθανώς θα επιδίωκαν οι αρχές της Περιφέρειας, αλλά ο κίνδυνος καθίσταται μεγαλύτερος.

Πηγή: energypress.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Αστρίτσα 1 MW

Αστρίτσα 1 MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 999 kWp. Βρίσκεται στη θέση Αστρίτσα στο δήμο Παλαμά του νομού Καρδίτσας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 και

Δωρ. Κλωνάρη & ΣΙΑ Ε.Ε. 0,5MW

Δωρ. Κλωνάρη & ΣΙΑ Ε.Ε. 0,5MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 499kWp. Bρίσκεται στη θέση Αγκινάρα στο δήμο Πύργου του νομού Ηλείας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το

Ερμής 1 0,5ΜW

Ερμής 1 0,5ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 499 kWp. Bρίσκεται στη θέση Παλιούρια στο δημοτικό διαμέρισμα Πετρανών στο δήμο Κοζάνης του νομού Κοζάνης. Ξεκίνησε τη λειτουργία

Καλάτζη II 0,5MW

Καλάτζη II 0,5MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 499 kWp. Bρίσκεται στη θέση Καλάτζη, στο Δομοκό του νομού Φθιώτιδας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 και παράγει

elΕλληνικά