Στο κενό λόγω Γης Υψηλής Παραγωγικότητας πολλοί συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς Φ/Β κάτω των 500 kW

Σύμφωνα με κύκλους της διοίκησης του ΣΠΕΦ έχει αρχίσει να δημιουργείται μια εξόχως προβληματική κατάσταση με τα νέα φωτοβολταϊκά έργα κάτω των 500 KW, δηλαδή τα κατά κανόνα απαλλασσόμενα ΑΕΠΟ έργα που θα συμμετέχουν στον επικείμενο διαγωνισμό της ΡΑΕ στις 2 Ιουλίου.  Όπως μας ενημερώνει αναλυτικά ο ΣΠΕΦ, οι υποψήφιοι αυτοί επενδυτές για συμμετοχή στον διαγωνισμό, με γνώμονα να λάβουν Όρους Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό ΡΑΕ, έχουν προηγουμένως αιτηθεί και λάβει από τις Περιφέρειες απαλλαγή από ΑΕΠΟ στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 3851/2010, χωρίς ωστόσο από τις Περιφέρειες (τουλάχιστον αρκετές) να έχει ζητηθεί πιστοποιητικό χρήσης γης, δηλαδή πως το γήπεδο εγκατάστασης δεν πρόκειται για Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΥΣ).

Όπως είναι ωστόσο γνωστό σε συνέχεια του ν. 4014/2011 η εγκατάσταση Φ/Β σε ΓΥΣ έχει συνολικά απαγορευθεί, το οποίον και σημαίνει πως όταν οι επενδυτές αυτοί, που εν των μεταξύ αρκετοί θα έχουν επιτύχει στον διαγωνισμό της ΡΑΕ έχοντας μάλιστα καταθέσει και τις σχετικές εγγυητικές 4%, αποταθούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πολεοδομίες για να εκδώσουν την απαιτούμενη Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ώστε να ξεκινήσουν την κατασκευή των σταθμών τους, αυτές δεν θα μπορούν να εκδοθούν.  Οι Πολεοδομίες δηλαδή, όπως παγίως νομίμως πράττουν, μεταξύ άλλων (λ.χ. βεβαιώσεις δασαρχείου, αρχαιολογικών υπηρεσιών κλπ) θα ζητήσουν και βεβαίωση για την Χρήση Γης που διέπει το γήπεδο εγκατάστασης, δηλαδή πως δεν πρόκειται για Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. Τότε λοιπόν θα αποκαλυφθεί η διάσταση του προβλήματος, όπου δηλαδή οι Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας δεν θα μπορούν να εκδοθούν, άρα και να προχωρήσουν τα κατά τα άλλα επιτυχημένα στον διαγωνισμό ΡΑΕ έργα.

Και βέβαια κάποιος μπορεί να πει πως άγνοια νόμου δεν υπάρχει, άρα οι επενδυτές όφειλαν να γνωρίζουν πως η εγκατάσταση Φ/Β σε ΓΥΣ έχει απαγορευθεί ήδη από το 2011, οπότε και να ερευνούν με τις Πολεοδομίες προηγουμένως την χρήση γης των υποψήφιων γηπέδων εγκατάστασης των σταθμών τους.  Μέχρι εδώ καλά, ωστόσο η Πολιτεία ως “δίχτυ ασφαλείας” μάλλον δεν είναι σωστό να επιτρέπει την συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΡΑΕ ή οι ιδίως Περιφέρειες να εκδίδουν Απαλλαγές ΑΕΠΟ για Φ/Β χωρίς προηγουμένως να ελέγχουν την χρήση γης, αφού κατόπιν του ν. 4014 απαγορεύεται η ανάπτυξη Φ/Β σε ΓΥΣ.  Το πρόβλημα όπως μας ενημερώνει ο ΣΠΕΦ αφορά αρκετό κόσμο και όσο προχωρά ο καιρός χειροτερεύει ακόμη περισσότερο.

Πηγή: energypress.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENIA ENERGEIAKI KOINOTITA P.E. 4,5ΜW

ENIA ENERGEIAKI KOINOTITA P.E. 4,5ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,5MW. Bρίσκεται στην Βοιωτία και Εύβοια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Ενεργειακές κοινότητες Αγρίνιου 95ΜW   

Ενεργειακές κοινότητες Αγρίνιου 95ΜW    Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχία  , ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020 και σε συνεργασία με τον Αγροτικό

EC NORTHWESTCO 3MW

EC NORTHWESTCO 3MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 3MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

elΕλληνικά