Πρωτογενής τομέας

Η kIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ  αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή κάθε είδους κτηνοτροφικών μονάδων καθώς και μονάδων παραγωγής και μεταποίησης ζωικών προϊόντων.

Bουστάσια

Η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της όλους τους τύπους προκατασκευασμένων μεταλλικών κτιρίων κατάλληλους για την εκτροφή βοοειδών.  

Ανάλογα με τη βασική επιδίωξη και τη δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής (γαλακτοπαραγωγή, πάχυνση, κρεατοπαραγωγή) μελετάται και κατασκευάζεται με κάθε λεπτομέρεια το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων, βάσει των υγειονομικών διατάξεων.

Τα βουστάσια απαρτίζονται από χώρους σταβλισμού, χώρους αρμέγματος, παρασκευαστήρια και αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών και άλλους βοηθητικούς χώρους.Με την κατάλληλη χωροθέτηση των στάβλων και των αποθηκών, καθώς και τη σωστή διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων των στάβλων, επιδιώκουμε τη διευκόλυνση της λειτουργίας της μονάδας και τη μείωση της ανθρώπινης εργασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητάς της.

Ενδεικτικά τοποθετείται σταθερό άνοιγμα οροφής παράθυρα τύπου rolling αντιανεμικά δίχτυα και μονωτικά υλικά κάλυψης – πάνελς πολυουρεθάνης, εξασφαλίζοντας έτσι ιδανικές συνθήκες ευεξίας και αξιοσημείωτη παραγωγικότητα του ζωικού πληθυσμού.

 

Τυροκομεία

Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή τυροκομικών μονάδων, αναλαμβάνοντας τόσο την κατασκευή των κτιριακών τους εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Σχεδιάζονται τυροκομικές μονάδες που εξυπηρετούν τις ανάγκες τυροκόμισης, παρασκευής γιαουρτιού, ωρίμανσης, ψύξης και συντήρησης των προϊόντων. Οι μονάδες εξοπλίζονται με μηχανήματά που καλύπτουν τις ανάγκες τους σε όλα τα βήματα της Παραγωγής Τυριού.

elΕλληνικά