ΑΠΕ: σε διαβούλευση το νομοσχέδιο – «Πιλότος» τα φωτοβολταϊκά

Με καθυστέρηση που ξεπέρασε το ένα έτος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απόΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης».

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει ότι «με το παρόν σχέδιο νόμου στοχεύει στην ανάπτυξη μίας νέας επικρατούσας κατάστασης για την στήριξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) συμβατής, πέραν των άλλων, με τις “Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)».

Επιπλέον, το ΥΠΕΝ υποστηρίζει ότι «αναμορφώνεται το καθεστώς ενίσχυσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία».

«Με το παρόν σχέδιο προωθείται η βέλτιστη αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διασφαλίζεται η επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων για τις ΑΠΕ και την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για την αριστοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, σημειώνει ακόμη το υπουργείο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του σ/ν είναι η εισαγωγή ανταγωνιστικών διαδικασιών για την εγκατάσταση νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και η εφαρμογή συστήματος λειτουργικής ενίσχυσης για συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων.

Για τις ανταγωνιστικές (διαγωνιστικές) διαδικασίες για την ένταξη νέων μονάδων στο σύστημα, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι αυτό θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, θα εκδίδει απόφαση σχετική τις τεχνολογίες και τις κατηγορίες σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας που θα εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, τη μέγιστη ισχύ που θα εγκαθίσταται ετησίως, συνολικά ή ανά τεχνολογία, και τον αριθμό των ετήσιων ανταγωνιστικών διαδικασιών. Η πρώτη γνωμοδότηση της ΡΑΕ θα υποβληθεί στον Υπουργό μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016.

Επίσης, θα καθορίζονται τα χρονικά ορόσημα διεξαγωγής των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, καθώς και η ανώτατη ή και κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

—Πιλοτική δημοπρασία στα φωτοβολταϊκά

Ειδικά για το 2016, σε διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική δημοπρασία αποκλειστικά για φωτοβολταϊκά. Η δημοπρατούμενη ισχύς θα είναι 40 Μεγαβάτ ή μεγαλύτερη μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Στην περίπτωση επιμερισμού της δημοπρατούμενης ισχύος, μεταξύ μονάδων για τις οποίες απαιτείται άδεια ή εξαιρούνται, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται σε 94 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104 ευρώ για τις εξαιρούμενες.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά ορίζεται στα 10 μεγαβάτ.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00.

 

Πηγή: http://www.econews.gr/2016/06/19/ape-nomosxedio-diavouleusi-130885/

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

Organometal 40kW

Organometal 40kW Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 40 kWp. Bρίσκεται στη θέση “Ντάμπαση” στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2017. Πρόκειται για σύστημα

Αρχαία Ήλιδα 500kW

Αρχαία Ήλιδα 500kW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 498,96 kWp. Bρίσκεται στη θέση “Σπαρτοκατάραχο” του Δήμου Ήλιδας του Νομού Ηλείας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2018 και παράγει

Υδροηλεκτρικά – Σαμαρίνα 990 kW

Σαμαρίνα 990 kW Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 990 kW. Βρίσκεται στο ρέμα Σαμαρινιώτικο, στη Σαμαρίνα του νομού Γρεβενών. Όνομα Συστήματος Σαμαρίνα 990 kW Χειριστής Αρίνα

Υδροηλεκτρικά – Δέση 999kW

Δέση 999kW Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 999 kW. Βρίσκεται στον ποταμό Βενέτικο, στη θέση Δέση του νομού Γρεβενών. Παρουσίαση κατασκευής έργου: https://vimeo.com/200854062  Όνομα Συστήματος Δέση

Bιοαέριο – Μπισιρίτσας 100 kW

Μπισιρίτσας 100kW Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (100 kWe). Βρίσκεται  δίπλα σε χοιροτροφική μονάδα κοντά στα Σέρβια